Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI)    
 
Home| FAQ| Site Map| Officer Login   I prefer to use English | B.Malaysia    
About Us

PERHATIAN:

PORTAL INI SEDANG DINAIKTARAF


MOSTI sentiasa meningkatkan usaha dalam penyampaian perkhidmatan awam bagi pengurusan aduan orang awam dengan lebih cekap dan efisien melalui penggunaan Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) selaras dengan perkembangan teknologi ICT pada masa kini. Melalui penggunaan sistem ini, ia membolehkan MOSTI menangani pertanyaan pelanggan dan menguruskan aduan yang berkaitan dengan perkhidmatan yang diberi di peringkat Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawah MOSTI secara lebih efektif dan cekap.
 

Sekiranya tuan/puan ingin mengemukakan aduan atau maklum balas berkaitan:

Disclaimer | Privacy & Policy
Copyright 2014 Biro Pengaduan Awam
Recommended 1024 x 768. Internet Explorer 9 and above, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Download Adobe Reader