Ministry of Energy, Science, Technology, Environment & Climate Change (MESTECC)    
 
New Feedback   New Feedback Feedback Enquiry   Feedback Enquiry Complainant Login   Complainant Login
  Sign Up
Home| FAQ| Site Map| Officer Login   I prefer to use English | B.Malaysia    
About Us

MESTECC sentiasa meningkatkan usaha dalam penyampaian perkhidmatan awam bagi pengurusan aduan orang awam dengan lebih cekap dan efisien melalui penggunaan Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) selaras dengan perkembangan teknologi ICT pada masa kini. Melalui penggunaan sistem ini, ia membolehkan MESTECC menangani pertanyaan pelanggan dan menguruskan aduan yang berkaitan dengan perkhidmatan yang diberi di peringkat Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawah MESTECC secara lebih efektif dan cekap.

Skop Aduan dan Pertanyaan MESTECC merangkumi:

  • Laporan Kaji Cuaca
  • Mengurus dan Menyelaras Dana R &D&C
  • Pendidikan Sains Angkasa
  • Perkhidmatan Bekalan Elektrik oleh pihak utiliti
  • Perlesenan Elektrik dan Gas
  • Skim Pemeteran Tenaga Bersih (NEM)
  • Pemohon Tarif Galakan (FiT)
  • Pengurusan Bahan / Buangan Berbahaya
  • Isu Alam Sekitar

dan lain-lain pertanyaan dan aduan yang melibatkan perkhidmatan daripada MESTECC.

Disclaimer | Privacy & Policy
Copyright 2014 Biro Pengaduan Awam
Recommended 1024 x 768. Internet Explorer 9 and above, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Download Adobe Reader